In the light of modern-day medical science developments, we see brand-new problems arising beyond their classic problems in medical and law science. Especially the development of technology, the rise of travel opportunities and a new sector called medical tourism coming to existence can turn people’s search for healing into a nightmare and can victimise them….

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ” nun 16. maddesinin 2. fıkrası ile kısaca ” VERBİS ” olarak adlandırılan Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yaptırma yükümlülüğü düzenlenmişti. Aynı madde ile veri sorumluları siciline kayıt olma yükümlülüğüne istisnalar getirilebileceği ve hem sicilin kurulması ve işleyişi hem de istisnaların neler olacağının çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceği belirtilmişti. Bu amaçla çıkarılan Veri…

logo-footer