“YAŞLI VE SEÇKIN BIR BILIM INSANI BIR ŞEYIN MÜMKÜN OLDUĞUNU  SÖYLÜYORSA   Küçüklüğümden beri en büyük çabası. Hele dünün bilim kurgusunun ve bununla bağlantılı olarak merakım uzay yolculukları verdiği hazzı sözcüklerle anlatmam bugünün gerçeği olduğunu görmenin hikâyeleri oldu. Bu ilgimin çalışma bilim kurgu romanları ve mümkün değil.Bu makalenin başlığını özelliklE alanlarımı ve kariyerimi doğrudan etkilediğini söylemem sanırım yanlış bir…

BILGILERIMIZI ARTIK DIJITAL ORTAMDA SAKLAMAYI TERCIH EDIYORUZ. KITAP ÇALIŞMAMIZI, EN SON HAZIRLADIĞIMIZ BESTEYI, ÇEKTIĞIMIZ FOTOĞRAFLARI KÂĞIT ÜZERINDE DEĞIL KIŞISEL BILGISAYARIMIZDA, ŞIRKETLERIN KAYITLARINI  KALIN KLASÖRLERDE DEĞIL SUNUCU BILGISAYARLARDAKI UYGULAMALARDA TUTUYORUZ. HATTA BUNUNLA DA YETINMIYORUZ, HER ŞEYI BULUTA GÖNDERIYORUZ. DIJITALLEŞTIRDIĞIMIZ BILGI ARTIK HER YERDE VE HER AN DOLAŞIMDA. BIR TUŞA BASINCA KARŞIMIZA GELIYOR, BIR TUŞLA ÇOĞALIYOR VE…

ÖZET Bu makalenin konusunu karşılaştırmalı hukuk bağlamında Birleşik Krallık (İngiltere) hukukunda bilişim suçlarına ilişkin mevzuat ve bunun uygulanması oluşturmaktadır. Bu amaçla Birleşik Krallık’ta bu alanı düzenleyen temel yasalar ve bu yasalarda yer alan suç tipleri incelenmiştir. Bunun yanı sıra uygulamayı göstermek için belli bazı davalardaki savcılığın suçlaması, savunma avukatlarının savunmaları ve yargı makamlarının verdiği kararlar…

ABSTRACT Protection of personal data, which can be defined as all kind of information relating to an identified or identifiable real person, is important in respect of the right to privacy and the right to respect for family life. The issue of protecting personal data is becoming more and more important nowadays; both individuals have…

The development of computer technology and network communications have significantly affected the economy, trade, public and private services.[1] This means it is necessary to amend legislation and adopt new legislation in order to provide effective remedies and to introduce new criminal offences in line with the technological developments. The purpose of this article is to…

GİRİŞ Üretim araçlarına sahip çıkma mücadelesi, yeryüzündeki tüm çıkar çatışmalarının, savaşların ve günümüze dek gelen sosyo-ekonomik yapının nedeni olmuştur. Hele ki alt yapının üst yapıyı önemli ölçüde belirlediği gerçeğinden hareket edildiğinde bu mücadelenin etkileri tüm çıplaklığıyla karşımıza çıkmaktadır1. Bu mücadeleyle başat giden ve unutulmaması gereken önemli bir faktör ise “düşünce özgürlüğü” kavramı ve “düşünce özgürlüğünün…

Günümüzde ister bilişim suçu olsun, ister klasik suçlar olsun bilişim sistemlerinin kullanılmadığı ya da suçun izlerinin bilişim sistemleri üzerinden takip edilmediği bir eylem neredeyse kalmamıştır. Ancak suçun ve suçlunun araştırılması bilimsel bir yaklaşım ve hukuki bir alt yağı gerektirmektedir. Ülkemizde bu alt yapı 5271 sayılı CMK’nın 134. maddesiyle yapılmıştır. Makalemizde bu önemli yasa maddesiyle yapılan…

Özet: Suç teorisinin gelişiminde önemli bir aşamayı hukuka aykırılık ile kusurluluğunun ayrılması oluşturur. Bu durum haksızlık ve kusur ile doğrudan bağlantılıdır. Bu bağ, hukuka uygunluk nedenleri ve kusurluluğu etkileyen haller ile de organik bir bağ oluşturur. Bu önemli ayrım yapıldıktan sonra kusurluluğu etkileyen haller içinde mazeret nedenleri tanımlanmıştır. Mazeret nedenlerinin kusurluluğu etkileyen diğer hallerden farklı…

GİRİŞ Suçların birleşmesi (içtimaı) konusundaki temel ilke cezaların birleştirilmesidir; cezaların birleşmesi kural, suçların birleşmesi ise istisnadır1. Bu ilke 5237 sayılı TCK’ya ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Raporu’nda “kaç tane fi il varsa o kadar suç, kaç tane suç varsa o kadar ceza vardır” şeklinde ifade edilmiştir2. İstisnayı oluşturan suçların birleşmesi temel olarak iki şekilde gerçekleşmektedir: “fi…

GİRİŞ Günümüzde özellikle insan üzerinde gerçekleştirilebilecek cerrahi müdahalelerin boyutlarının ve çeşitlerinin çoğalması ile bu tür tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluğu sorununa yeni bir yaklaşım gereksinimi duyulmaya başlanmıştır. Hekimler, mesleklerinin gereği olarak, kişinin vücut bütünlüğüne müdahale etmekte hatta davranışlarıyla ya kişinin yaşamının kurtarılmasını sağlamakta ya da ölümüne neden olabilmektedirler. Hekimin hangi anda hangi hareketi yapmasının ya da…

Page 1 of 41 2 3 4
logo-footer