Daily Archives: 9 Temmuz 2018

Bir Hukuk-Kurgu Denemesi: YAPAY ZEKÂLI VARLIĞIN HUKUKİ SORUMLULUĞU (OLABİLİR Mİ?)

“YAŞLI VE SEÇKIN BIR BILIM INSANI BIR ŞEYIN MÜMKÜN OLDUĞUNU  SÖYLÜYORSA   Küçüklüğümden beri en büyük çabası. Hele dünün bilim kurgusunun ve bununla bağlantılı olarak merakım uzay yolculukları verdiği hazzı sözcüklerle anlatmam bugünün gerçeği olduğunu görmenin hikâyeleri oldu. Bu ilgimin çalışma bilim kurgu romanları ve mümkün değil.Bu makalenin başlığını özelliklE alanlarımı ve kariyerimi doğrudan etkilediğini söylemem sanırım yanlış bir

Adli Bilişim ve Ülkemizde Uygulaması

BILGILERIMIZI ARTIK DIJITAL ORTAMDA SAKLAMAYI TERCIH EDIYORUZ. KITAP ÇALIŞMAMIZI, EN SON HAZIRLADIĞIMIZ BESTEYI, ÇEKTIĞIMIZ FOTOĞRAFLARI KÂĞIT ÜZERINDE DEĞIL KIŞISEL BILGISAYARIMIZDA, ŞIRKETLERIN KAYITLARINI  KALIN KLASÖRLERDE DEĞIL SUNUCU BILGISAYARLARDAKI UYGULAMALARDA TUTUYORUZ. HATTA BUNUNLA DA YETINMIYORUZ, HER ŞEYI BULUTA GÖNDERIYORUZ. DIJITALLEŞTIRDIĞIMIZ BILGI ARTIK HER YERDE VE HER AN DOLAŞIMDA. BIR TUŞA BASINCA KARŞIMIZA GELIYOR, BIR TUŞLA ÇOĞALIYOR VE

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK BAĞLAMINDA BİRLEŞİK KRALLIK (İNGİLTERE) HUKUKUNDA BİLİŞİM SUÇLARI MEVZUATI VE UYGULAMASI

ÖZET Bu makalenin konusunu karşılaştırmalı hukuk bağlamında Birleşik Krallık (İngiltere) hukukunda bilişim suçlarına ilişkin mevzuat ve bunun uygulanması oluşturmaktadır. Bu amaçla Birleşik Krallık’ta bu alanı düzenleyen temel yasalar ve bu yasalarda yer alan suç tipleri incelenmiştir. Bunun yanı sıra uygulamayı göstermek için belli bazı davalardaki savcılığın suçlaması, savunma avukatlarının savunmaları ve yargı makamlarının verdiği kararlar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Bağlamında Kişisel Verilerin Ceza Normlarıyla Korunması-Protection of Personal Data with Criminal Norms in the context of Protection of Personal Data Law and Turkish Criminal Code

ABSTRACT Protection of personal data, which can be defined as all kind of information relating to an identified or identifiable real person, is important in respect of the right to privacy and the right to respect for family life. The issue of protecting personal data is becoming more and more important nowadays; both individuals have

Bank and credit cards in Turkey: an outline of the criminal law

The development of computer technology and network communications have significantly affected the economy, trade, public and private services.[1] This means it is necessary to amend legislation and adopt new legislation in order to provide effective remedies and to introduce new criminal offences in line with the technological developments. The purpose of this article is to

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NDE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ

GİRİŞ Üretim araçlarına sahip çıkma mücadelesi, yeryüzündeki tüm çıkar çatışmalarının, savaşların ve günümüze dek gelen sosyo-ekonomik yapının nedeni olmuştur. Hele ki alt yapının üst yapıyı önemli ölçüde belirlediği gerçeğinden hareket edildiğinde bu mücadelenin etkileri tüm çıplaklığıyla karşımıza çıkmaktadır1. Bu mücadeleyle başat giden ve unutulmaması gereken önemli bir faktör ise “düşünce özgürlüğü” kavramı ve “düşünce özgürlüğünün