GİRİŞ

 

Toplumların gelişmesi ve toplumsal ilişkilerin karmaşıklaşmasıyla birlikte insanlık tarihi boyunca varolan suç kavramı da gittikçe değişmiş ve çeşitli boyutlar kazanmıştır. Kapitalist ekonominin karmaşık ticari ilişkiler ve organizasyon ilkeleri ışığında, günümüz suçluluk kavramı ve suç işleme metodları da buna paralel olarak değişmiş ve sonuç olarak “organize suç” ortaya çıkmıştır.

Suç, suçlu ve bunun altında yatan sosyo-ekonomik, kültürel ve psikolojik nedenlerle her tarih döneminde mücadele etmeye çalışmış olan insanlık, bu özel tür suçla da özel yollarla mücadele etmeye geç de olsa başlamıştır. Bu mücadeleye destek olan önemli unsurlardan biri de ceza muhakemesi hukukundaki koruma tedbirlerinin bir türü olan “organize suçla mücadelede kullanılan özel koruma tedbirleridir”.

Bu çalışmada da söz konusu koruma tedbirleri, AİHS (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) metni ve AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) kararları açısından kısaca değerlendirmeye çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle ilgili kavramların tanımı verildikten sonra, ikinci olarak Avrupa’da somutlaşan İnsan Hakları Hukuku açısından özel koruma tedbirlerinin konumunu incelenmiş ve son olarak da Türkiye Cumhuriyeti’nin iç hukuku açısından kısa bir değerlendirmede bulunulmuştur.

Makalenin tamamı için tıklayınız.

logo-footer