“Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Getirdiği Haklar, Yükümlülükler ve Yaptırımlar”, Kişisel Verilerin Korunması Semineri, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı, 20 Haziran 2018, Ankara.