Daily Archives: 28 Ağustos 2018

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 18 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN KARARLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacak olan ve kısaca “VERBİS” olarak adlandırılan Veri Sorumluları Sicili hakkında hususlar düzenlenmiştir. Kanun’un aynı maddesinin 2. fıkrasında, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorunda olduğu ancak bu zorunluluğa Kurul