Daily Archives: 1 Kasım 2018

BAZI SUÇLARLA İLGİLİ CEZA SÜRELERİNDEN ŞARTLI İNDİRİM İLE TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SALIVERİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ’NE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Uzun bir süreden beri meclis açıldığı zaman ceza sürelerinden indirim yapılmasını öngören bir kanun teklifinin, başka bir ifadeyle bir “af” teklifinin meclise sunulacağı konuşulmaktaydı. Nitekim teklifi sunacak olan parti konumundaki MHP başkan yardımcıları ve sözcüleri de bu yönde açıklamalar yapmaktaydı. Söz konusu teklif, yedi maddelik bir içerik ve “Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim