Yayınlar

Savunma Dokunulmazlığının Tanımlanmasından Kaynaklanan İfade Özgürlüğünün İhlali

İfade özgürlüğü, insanı insan yapan en önemli değerlerden düşüncenin korunmasını amaçlamakta ve bu anlamda özgür bir birey olmanın ve özgür bir topluma sahip bulunmanın en önemli öğelerinden birini oluşturmaktadır. Descartes’in meşhur “cogito ergo sum” deyişinden, Montesquieu’nin “İnsan, dinamik, yaratıcı ve erdemli bir varlıktır. Fakat bu nitelikler ancak özgür bir ortamda işlerlik kazanır ve gelişir. Özgür

BAZI SUÇLARLA İLGİLİ CEZA SÜRELERİNDEN ŞARTLI İNDİRİM İLE TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SALIVERİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ’NE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Uzun bir süreden beri meclis açıldığı zaman ceza sürelerinden indirim yapılmasını öngören bir kanun teklifinin, başka bir ifadeyle bir “af” teklifinin meclise sunulacağı konuşulmaktaydı. Nitekim teklifi sunacak olan parti konumundaki MHP başkan yardımcıları ve sözcüleri de bu yönde açıklamalar yapmaktaydı. Söz konusu teklif, yedi maddelik bir içerik ve “Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim

ALMAN SOSYAL AĞLARDA HUKUK UYGULAMASININ İYİLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

ALMAN SOSYAL AĞLARDA HUKUK UYGULAMASININ İYİLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Öz  : Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların interneti kullanım yöntemleri ve alanları hem gelişmiş ve hem de değişmiştir. Günümüzde haber alma, haber verme ve iletişim aracı olarak sosyal medya ağları kullanılmaktadır. Buna paralel olarak, hızla gelişen teknolojiye hukukun ayak uydurması ve bu zaman sürecinde teknolojiye yetişmesi, bu bağlamda sorunlara çözüm arayarak kişilerin

ERİŞİMİN ENGELLENMESİ KARARLARININ UYGULANMASI KARŞISINDAKİ ENGEL KİM: HTTPS PROTOKOLÜ MÜ, İÇERİK SAĞLAYANLAR MI?

Giriş İnternet sınırsız bir bilgi kaynağı ve ifade etme mecrası olmakla birlikte, hukuksuz bir ortam değildir. Dijital dünyanın dışında geçerli olan hukuk kuralları bu alan için de niteliğine uygun düştüğü ölçüde aynen geçerlidir. Mahkeme kararlarının uygulanmasının internetin doğasından kaynaklanan bazı engellerle ve zorluklarla karşılaşması, bu ortamda hukukun var olmadığı anlamına gelmez. Günümüzde yapay zekalı varlıkların

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 18 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN KARARLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacak olan ve kısaca “VERBİS” olarak adlandırılan Veri Sorumluları Sicili hakkında hususlar düzenlenmiştir. Kanun’un aynı maddesinin 2. fıkrasında, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorunda olduğu ancak bu zorunluluğa Kurul

Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku Kitabı Yargıtay Kararları

243 CD. 22.10.2014 E. 2014/21031, K. 2014/23221. “…II-“Bilişim sistemine girme” suçundan kurulan beraat hükmünün temyizine gelince: Oluşa, dosya kapsamına, sanığın aşamalardaki “Sinem’in davranışlarından huylandığım için kendisinin kullanmış olduğu sinemk@windowslive.com e-posta adresinin daha önceden bilmediğim şifresini kırarak e-postasına girdim. Baktığımda S’nin C. Y. isimli şahısla bizim S. ile beraber olduğumuz günlerde tanıştığını ve bu şahısla müstehcen