Ceza Hukuku

Avukatlık büromuz ceza hukukunun her alanı ile ilgilenmekle birlikte özellikle ekonomik suçlar, bilişim suçları ve iş kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerine hizmet vermektedir. Ekonomik suçlar kapsamında ise ihaleye fesat karıştırma suçu, suç gelirlerinin aklanması, vergi suçları ve gümrük suçları konularına odaklanmıştır. Bunların yanı sıra Avukatlık büromuzda bankacılık, faktoring ve finansal kiralama gibi finans sektöründe gerçekleşen suçlarla hakkında da yoğun şekilde çalışılmaktadır.

Bilişim Hukuku

Avukatlık büromuz müvekkillerine bilişim sistemleri ve teknolojilerinin uygulandığı her alanda ortaya çıkan ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve ceza hukukuna dair sorunlarının çözülmesi hususunda destek verilmektedir. Bu kapsamdaki hukuki faaliyetlerimiz arasına özellikle elektronik sözleşmelerin hazırlanması, bilgisayar programları ve internet üzerinden yayınlarla ilgili telif hakkı uyuşmazlıklarının çözümlenmesi ve bilişim suçlarına ilişkin yargılamalarda müvekkillerimize hukuki destek sağlanması girmektedir.

Şirketler Hukuku

Avukatlık büromuz birçok birleşme – devralma projesi kapsamında “hissedarlar sözleşmeleri”, “ortak girişim sözleşmeleri”, “hisse devir sözleşmeleri”, “escrow sözleşmeleri”, gibi sözleşmeleri hazırlamış ve bu projeleri birinci gününden kapanış düzenlemelerine kadar başarıyla tamamlamıştır. Diğer yandan, Avukatlık büromuz müvekkillerine şirket kuruluşları, şirketlerin günlük işleyişinin düzenlenmesi, her türlü ticari ihtilafın çözümü ile ticari alacakların takibi konusunda da hukuki hizmetlerini sunmaktadır.

İş Hukuku

Avukatlık büromuz müvekkillerine işçi – işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, her iki tarafın haklarının korunması ve buna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve iş yeri kurallarının oluşturulması konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İlaveten, Avukatlık büromuz müvekkillerine iş hukuku bağlantılı anlaşmazlıklarının dava yoluyla çözümlenmesi hususunda da hukuki hizmetler vermektedir.

İnsan Hakları Hukuku

Avukatlık büromuz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokollerinde düzenlenen hakların ihlalinden kaynaklanan başvurular nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde edinmiş olduğu deneyim ve bilgi birikimini Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurularda müvekkillerine aktarmaktadır.

Kamu İhale Hukuku

Avukatlık büromuz ihalelere katılma, teklif sözleşmeleri hazırlama, Kamu İhale Kurumu ve diğer idari kurumlar ile olan hukuki ihtilaflarda danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, gerektiğinde Kamu İhale Kurulu’na yapılacak itirazlar veya idari davalarda da müvekkillerine hukuki hizmetlerini müvekkillerine sunmaktadır.

Reklam ve Tüketicinin Korunması Hukuku

Avukatlık büromuz reklam ve promosyon kampanyalarının hukuka uygunluk denetimi, idari otoriteler nezdindeki başvuruların yapılması, ürün sorumluluğu alanlarında danışmanlık hizmeti vermekte ve ihtilafların çözümü konusunda destek sağlamaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Avukatlık büromuz, müvekkillerine telif hakkı kapsamında korunan eserlerin kullanımı konusunda (eser sözleşmesi, telif hakkı sözleşmesi v.b.) danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. Müvekkillerimiz adına Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde marka, patent ve faydalı model tescil başvuruları yapılmakta ve takip edilmektedir. Avukatlık Büromuz ayrıca müvekkillerimiz ile TPE veya üçüncü kişiler ile arasındaki fikri mülkiyet hukukuna ait uyuşmazlıkların uzlaşma veya dava yoluyla çözülmesi için de hukuki hizmetlerini sunmaktadır.