Şirketler ve Ticaret Hukuku

Home Şirketler ve Ticaret Hukuku
Gelişen dünyamızda ekonominin de gittikçe büyük bir yer edinmesi dolayısıyla ticaret hayatımızda oldukça yer almaktadır. Bu durum ticaret hayatındaki hukuki uyuşmazlıkları da beraberinde getirmiştir. Dülger Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü şirket faaliyet ve işlemleri ile ticaret hukukuna ilişkin konularda hukuki görüş ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Şirket birleşme ve devralma projelerinde risk ve uyuşmazlık kontrolünün yapılması, kurumların mevcut durum analizlerinin yapılması, ticari ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, şirketler arası protokollerin düzenlenmesi, haksız rekabet, sermaye artırım ve azaltımları, müdür atanması ve temsil yetkilerinin belirlenmesi, iç yönerge çıkartılması, yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları, adres ve unvan değişiklikleri, ana sözleşme tadilleri gibi hususlarda da çalışmalar yapmaktayız.

Related Professionals

Neslinur Alptekin

İstanbul, LL.M. - Intern Lawyer/Stajyer Avukat

Profili Gör
Cansu Özgüven

İstanbul, Stajyer Avukat

Profili Gör
Yavuz Selim Dicle

İstanbul, Avukat

Profili Gör
Sezen Yankı Esen

İstanbul, Avukat

Profili Gör