Çalışma Alanlarımız

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku kuruluşundan bu yana büromuzun uzmanlık alanlarının başında gelmektedir. Kurucu avukat Murat Volkan Dülger’in de Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında doçent olması dolayısıyla sektörde bu alandaki yetkin hukuk bürolarından biri olmuştur.

Bilişim Hukuku

Teknolojinin ve internetin gelişmesiyle birlikte bugün artık sanal alanın da hukuki düzenlemelerin geçerli olduğu bir alan olduğu tartışmasız bir biçimde kabul edilmektedir.

Adli Bilişim Hizmetleri

Adli vakalarda dijital bilgi saklayan cihazların incelenmesini sağlayan Adli Bilişim alanında yılların birikimini en üst düzey teknoloji imkanlarıyla birleştirmekte ve dünya standartlarına uygun ekipmanlar ile donattığımız Adli Bilişim Laboratuvarı aracılığıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Yapay Zeka Hukuku

Günümüz teknolojisinin geldiği son nokta olan yapay zeka ve yapay zekalı varlıklar alanında faaliyetlerimiz yoğunlaşmaktadır. Yapay zekaların mevcut durumu ve bu zekaların geleceği hakkında olası senaryolar başlıca ilgi alanlarımızdır.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel verilerin korunması hakkını düzenleyen özel bir kanun olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle beraber; kişisel veriler büyük bir merak konusu haline gelmiş ve her kesimden konuya ilgi duyulmaya başlanmıştır.

İş Hukuku

Dülger Hukuk Bürosu olarak, işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili bireysel ve kurumsal ihtiyaçlar için çalışmanın yanı sıra sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Gelişen dünyamızda ekonominin de gittikçe büyük bir yer edinmesi dolayısıyla ticaret hayatımızda oldukça yer almaktadır.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Rekabetçi küresel pazarda olağanüstü bir hızla gelişen ve değişen teknoloji ve ürünler, fikri ve sınai hakların da etkin şekilde korunmasını zorunlu kılmıştır.

Tüketici Hukuku

Tüketimin insan hayatında büyük yer kaplamasıyla hukuki çözümlere olan ihtiyaç gittikçe artmıştır.

Borçlar Hukuku

Dülger Hukuk Bürosu, hayatın her alanında etkisi bulunan Borçlar Hukuku alanında da hizmet vermektedir.

Aile Hukuku

Dülger Hukuk Bürosu, toplumun temel birimi olan aile kavramına oldukça değer vermekte ve bu alanda da hukuki hizmet vermektedir.