volkandulgervolkan.dulger@dulger.av.tr

Bilişim Hukuku alanında çok sayıda kamu ve özel sektör kurumuna ve kuruluşuna danışmanlık yapmış ve yapmaktadır. İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonunun başkanlığını yürütmektedir.