Sanat eserlerinin ve kültür mirası olanlar dâhil taşınır kültürel varlıkların Türk hukuk sistemindeki yerinin belirlenmesini amaçlayan bu makalede bilhassa temel tanımlara, metinlere ve ilgili kurumlara yer verilmiştir. Makalenin bölümlerinde eser sahibinin hakları; kültür varlıklarının alım-satımı, devletlerin ve kültür varlığı tacirlerinin özen yükümlülüğü; kullanılması ve tanıtılmasına ilişkin haklar; istisnalar; kamu yararına kullanım, özel kurumlar ve müzelerde eser sahiplerinin hakları; vergi konusu; altı farklı ülkenin düzenlemeleri ve Türk hukukundaki düzenlemeler açıklanmaktadır. In this article aiming the survey of copyrighted artworks and movable cultural properties in Turkish judicial system, essential definitions, texts and related corporations shall be presented. In the sections, the rights of the work’s owner; purchase-sale of cultural properties; information on the rights regarding use and representation, legal situation of the purchaser; exceptions; philanthropic use of art; tax related issues; comparative survey in six countries besides Turkey shall be defined.