Teknolojik gelişmelerin bugün için hayatımıza getirdiği en büyük yeniliklerden biri şüphesiz internettir. Kişiler bu alanda, bugüne kadar olmadığı ölçüde her türlü içeriğe kolayca ulaşabilmekte, bu içeriği ve hatta kendi ürettikleri içeriği paylaşabilmektedirler. Bununla beraber özellikle son yıllarda kişilerin kendi ürettikleri, yazılı, görsel vd. türdeki içerikleri üretmesi ve paylaşması oldukça yaygınlaşmıştır. Öyleyse internet, kişilerin hem mevcut içeriğe kolayca ulaşıp bu içeriği kullandığı; hem de kişilerin ürettiği içeriği paylaştığı, büyük bir bilgi havuzu olarak da düşünülebilen bir iletişim ağıdır. İnternet söz konusu bireysel kullanımının yanında kitle iletişim aracı niteliğine de sahiptir. Kitle iletişimi, kamusal özelliğiyle kişisel iletişimden ayrılır. Kişisel iletişimde bireysellik söz konusuyken; televizyon, radyo, internet gibi alanlarda yapılan yayınları kapsayan kitle iletişimi kamusal niteliklikte olup; çok geniş kitlelere kolayca ulaşabilmektedir. Günümüzde internet aracılığıyla karşılıklı sohbet edilmekte, özelikle sosyal medya mecraları olmak üzere çeşitli web sitelerinde her türlü yazılı ve görsel içerek hem karşılıklı, hem grup içi hem de kamusal alanda paylaşılabilmektedir. Bireyler, söz konusu paylaşımlarla herhangi bir konuya ilişkin fikrini beyan edebilir, var olan paylaşımlara yorum yapabilir veya blog oluşturarak kendini anlatabilir. Kişilerin internet alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin örnekler sınırsız sayıda çoğaltılabilir. Bu örneklerin ortak noktası ise her ne şekilde ve nasıl olursa olsun esas olarak ulusal ve uluslararası alanda temel insan hakları arasında sayılan bireylerin ifade özgürlüğünü gerçekleştirmesidir. Ayrıca bu faaliyetlerin birbirinden farklı birçok konuya ilişkin olabilmesi, internetin diğer pek çok temel hak ve özgürlüklerle de yakın temas içerisinde olmasına neden olmuştur. İnternet bireylerin ifade özgürlüğünü doğrudan ve en kolay gerçekleştirildiği bir teknoloji ve herkesin ulaşabileceği sınırsız bir alan olması itibariyle diğer yandan tedirginliğe de neden olmuştur. Zira sınırsız ve mutlak bir özgürlük, isteyen herkesin her türlü bilgiye ulaşabilmesi ve yayabilmesi anlamına gelir ki; bu da kötü niyetli kullanımlara veya kötü niyetli olup olmadığı fark etmeksizin başka kişilerin haklarının ihlaline neden olabilmektedir.