Oops ! You forgot to select a pdf file.

Genel olarak Türk kişisel veri koruma hukukunun ve somut olarak 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Koruması Kanunu’nun (KVKK) ilham kaynağı olan AB kişisel veri koruma hukukunda
yakın zamanda önemli bir reform süreci yaşandı. Birliğin kişisel veri koruma hukukunun
omurgasını oluşturan 95/46 sayılı Direktif yerine 2016/679 sayılı Genel Kişisel Veri Koruma
Tüzüğü (GDPR) ikame edildi. GDPR, 95/46 sayılı direktifin öngördüğü ana ilkeleri benimseyen
ve sürdüren bir metin olmakla birlikte yeni teknolojilerin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlara yönelik
günün gereksinimleriyle daha uyumlu olmak amacıyla bazı konularda daha ayrıntılı düzenlemeler
getirdi1. GDPR’ın rıza konusundaki düzenlemelerinin de bu kapsamda ele alınması gerekir.

Makalenin tamamı için tıklayınız.

CategoryMakale