Gerek Ulusal Temas Noktası’nın yurt içindeki paydaşlara tanıtımını yapmak gerekse ilerleyen zamanlarda yapılacak Sözleşme’nin Türk hukukuna daha kapsamlı uyumlaştırılması çalışmalarına fkri kaynak yaratmak adına; hakimler, savcılar, adalet bakanlığı yetkilileri, erişim ve yer sağlayıcıları ile akademisyenler, İstanbul’da 15-16 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen “Budapeşte Sözleşmesi Kapsamında Saklama Talebi ve Türkiye Uygulamaları” isimli çalıştaya davet edilmişlerdir. Katılımcılara etkinlikten önce, Ulusal Temas Noktası yetkililerinin derin tecrübeleri ışığında hazırlanan ve siber suçlarla mücadelede dünyada tartışma konusu olan güncel gelişmeleri de yansıtan 18 adet soru ve senaryo ile Sözleşme’nin açıklayıcı notlarının gayrı resmî Türkçe çevirisi e-posta yoluyla gönderilmiştir. Avrupa Konseyi IPROCEEDS projesi2 tarafından da kısmen fonlanan çalıştayın ilk gününde Fransa, Letonya ve Romanya Ulusal Temas Noktalarının sunumları gerçekleştirilmiştir. Yabancı Ulusal Temas Noktalarına gönderilen sorular ve senaryolar ise daha genel nitelikte olup sadeceTürk hukukunu ilgilendiren kısımlar kendilerine iletilmemiştir. Etkinliğin geri kalan bölümünde ise katılımcılar 5 grup halinde moderatör tarafından kendilerine verilen süre çerçevesinde tartışma gerçekleştirmişlerdir. Daha sonra grupların görüşleri ve karşıt görüşleri ifade edilmiştir. Elektronik ortamda kayıt altına alınan bu konuşmalar, okuyucuyu uzun bir metinle sıkmamak ve tüm fkirleri yansıtabilmek arasında ince bir denge gözetilmek suretiyle anonimleştirilerek derlenmiştir. Yabancı Ulusal Temas Noktalarının cevapları da uygun yerlerde özetlenerek ilgili cevapların altına eklenmiştir. Belirtmek gerekir ki, Budapeşte Sözleşmesi ve açıklayıcı notları ile katılımcıların hukuki yorumları arasında çelişkiler olması durumunda, Budapeşte Sözleşmesi ve açıklayıcı notları esas alınmalıdır.