Hukuka aykırı deliller, Ceza Muhakemesi Hukukunun son derece tartışmalı ve öte yandan da güncelliğini asla yitirmeyen konularından biridir. Bu alanda ortaya konulan birçok ilke ve çok sayıda hukuk sisteminin takip ettiği farklı ceza muhakemesi politikaları uyarınca kabul ettiği birbirinden farklı esaslar bulunmaktadır. Türk Ceza Muhakemesi Hukuku bakımından ise hukuka aykırı deliller, mutlak değerlendirme yasağına tabidir.Bu makalemizin odak noktasını ise bu konuya dair, hukuka aykırı arama kararı ve bu karardan elde edilen delillere ilişkin olarak verilen İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı oluşturmaktadır.

CategoryCeza Hukuku, Makale