Sağlık verileri, özel nitelikli kişisel veri kategorisinde olmasına rağmen işleme faaliyetlerine sıklıkla konu olmaktadır. Bir işe giriş sırasında veya bir spor kulübünün yüzme havuzuna yapılacak bir üyelik için istenen sağlık raporu, muayene veya tedavi için başvurduğumuz bir sağlık kuruluşu tarafından toplanan ve kaydedilen veriler, bir çalışanın özlük dosyasında saklanan sağlık bilgileri en fazla karşılaştığımız örneklerdir. Bu nedenle sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin esas ve usullerin açık bir biçimde belirlenmesi önemlidir: Kimler, hangi amaçlara dayanarak sağlık verileri toplayabilir? Bu veriler hangi ortamda hangi idari ve teknik tedbirler altında saklanmalıdır? Sağlık verilerinin işlenmesi sırasında uyulması gereken kurallar nelerdir? Bütün bu soruların kesin cevaplarının olması, sağlık verilerinin işlenmesi sırasında yaşanması muhtemel ihlallerin önlenmesini sağlar.