“Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku” lisans seviyesindeki hukuk öğrencilerinden akademisyenlere kadar her seviyedeki okuyucuya hitap etmesi hedeflenen çok yönlü bir kitaptır. Bilişim hukuku alanına yeni ilgi duyan hukukçular ve fakültelerinde bilişim hukuku dersi alan öğrenciler için temel bir bilgi kaynağı olması amacıyla kitapta yer alan konular tüm açılardan incelenip açıklanmıştır. Bu yönüyle bir genel bilgi/ders kitabı niteliğindeki kitabın yeni okuyucularımıza faydalı olacağı kanısındayım.

Lisansüstü eğitim alan ve bu alanda bilimsel çalışma/araştırma yapan okuyucular için kitapta konu, öğretideki farklı görüşler ve karşılaştırmalı hukuk içerecek şekilde derinlemesine incelenmiştir. Kitap, bu özelliğinin yanı sıra güncel ve geniş kaynakçası ile okuyuculara yol gösterici niteliktedir. Uygulamada karşılaşılan sorunlara yanıtlar getiren ve içerisinde yer alan çok sayıda güncel yargı kararı ile kitap, uygulayıcı okuyucular için de başvuru kaynağı özelliği taşımaktadır.

İlk hazırlık sürecinden bu yana on altı yıl geçmesine rağmen, her basıda güncellenerek yenilenmesi neticesinde kitap, hızla gelişen bilişim alanında karşılaşılabilecek hukuki sorunları en güncel haliyle okuyucuya aktaran dinamik bir bilgi kaynağı kimliği kazanmıştır.

Bu yönleri ile kitap, bilişim hukukuna ve özellikle bilişim suçları ile internet iletişim hukukuna ilgi duyan her seviyedeki okuyucuya yeterli ve doyurucu bilgiyi sağlayabilecek niteliktedir.

Konu Başlıkları

  • Bilişim Alanında Suçlar
  • Bilişim Sistemleriyle İşlenen Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçları
  • Bilişim Sistemleri Kullanılarak İşlenen Hakaret, Tehdit, Müstehcenlik vb. Suçlar
  • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Düzenlenen Bilişim Suçları
  • Elektronik İmza Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler
  • Bilişim Suçlarına İlişkin Ceza Muhakemesi Hukuku Koruma Tedbirleri
  • Adli Bilişim ve Delil Elde Etme Yöntemleri
  • Avrupa Siber Suç Sözleşmesi’nin Düzenlemeleri
  • İnternet İletişim Hukuku ve Düşünce Özgürlüğü