Bu baskıda kitabın sistematiği yeniden oluşturulmuş. Daha kullanışlı, daha anlaşılır ve daha okuyucu dostu bir sistem oluşturulmaya çalışılmış. Önceki baskıda yer alan yazım hataları ve terminoloji sapmaları düzeltilmiş. Konulara ilişkin çok sayıda özgün veya veri koruma otoritelerinin görüşlerine dayanan örneklere yer verilmiş. Konulara ilişkin güncel Kurul kararları ilgili bölümlere işlenmiş. Ayrıca ABAD, AYM ve Yargıtay içtihatları da ilgili bölümlerde işlenmiş.

Kişisel verilerin korunması hukukunda konular ve kavramlar birbirleriyle ilişkili ve iç içedir. Bu nedenle konuların mutlak ve keskin hatlarla ayrılması mümkün değildir. Buna karşın konunun belirli bir metot çerçevesinde ele alınması için konular bölümlere ve alt başlıklara ayrılmaya çalışılmış.

Bu baskıda da kitapla paralel bir ders videosu bulunmakta. Video, kitabın içeriğiyle paralel ancak bu kez daha detaylı, uygulamanın nasıl olacağını anlatan ve görsel sunumlarla destekleyen şekilde hazırlanmış. Ders videosunun, kitap ile birlikte kullanılması tavsiye edilmiş.

(Önsözden)

Konu Başlıkları
  • Veri Korumaya İlişkin Temel İlkeler
  • KVKK’da Kişisel Verilerin Korunması
  • Veri Korumaya İlişkin Suçlar ve Kabahatler
  • Uyumluluk Süreci ve Örneklerle Anlatımlı
  • KVKK ve GDPR Karşılaştırmalı