Cinsel suç kavramından yalnızca ceza kanunlarında yer alan suç tipleri dikkate alınacak olursa cinsel taciz, sarkıntılık, basit cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırıdan ibaret algılanır. Oysa cinsel suç kavramı bundan geniş ve etkileri açısından ise bunun ötesindedir. Özellikle bilişim devriminden sonra internetin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olması ve özel yaşamlarımız dahil her türlü kişisel verimizin sosyal medyaya taşınmasıyla bu suçların işlenme sıklığı ve etki alanı öngörülemeyecek bir şekilde artmıştır. İnternet öncesi devirde bir kişiye cinsel suç işlemek için onunla fiziksel temas kurabilecek yakınlıkta olunması en azından mektup vs. gönderilmesi gerekirken, günümüzde failin anonim kalarak dijital alanda cinsel saldırıda bulunması son derece kolaydır. Bu bir yandan failin bulunmasını zorlaştırırken, diğer yandan da suçun işlenmesini kolaylaştıran bir ortamdır. Son zamanlarda eski sevgili ya da eşlerin, diğer tarafın çıplak ya da sevişme anında çekilen görüntü ya da videolarını anonim olarak paylaştıkları “intikam pornosu” (revenge porn) olgusu bunun en yaygın örneğidir. Dijital çağın gündeme getirdiği bir başka cinsel suç işleme yöntemi ise, bir şekilde dijital ortamda elde edilen özel görüntülerin ya da bilgilerin kullanılmak suretiyle mağdurların şantaja maruz bırakılarak, failin kendisi ya da üçüncü kişilerle cinsel ilişki kurmaya zorlanmasıdır. Bir diğer cinsel suç ise çocuk pornografisi, hayvan pornografisi ya da şiddet içeren pornografik içeriklere erişimin kolaylıkla sağlanmasıdır. Özellikle bunlar tüm dünyanın mücadele ettiği suç işleme modelleridir. Makalemde, aslında çok eski bir suç türü olan cinsel suçların, günümüzün dijital dünyasında geçirdiği dönüşüm, olumsuz anlamda suç failleri için yarattığı fırsatlar ve bunlarla mücadele yöntemleri hakkında genel bir değerlendirmede bulunmaya çalışacağım

CategoryCeza Hukuku, Makale