Yapay zekâ yazılımları ve bunlara bağlı çalışan sistemler, birer yazılım ya da cihaz olarak akıllı evler, akıllı şehirler, sanayi sektörü, sağlık, silahlı kuvvetler ve suç önleme gibi çeşitli alanlarda insanları zorlayan işleri başarmak ve çeşitli ihtiyaçları karşılamak için yeni ve değerli çözümler sunuyor. Tüm teknolojik gelişmelerde olduğu gibi, yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler de bir yandan insanlığa büyük kolaylıklar sunarken diğer yandan temel hak ve özgürlükler açısından bazı ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Bilişim sistemlerinin giderek daha fazla veriyi işlemesi ve bunlardan anlamlı sonuçlar çıkararak karar alması üzerine kurulu olan yapay zekâ teknolojileri, kaçınılmaz olarak kişisel verilerin işlenmesini ve buna bağlı sorunları da gündeme getiriyor. Yapay zekâ teknolojilerinin kişisel verilerin işlenmesindeki rolü ve veri koruma hukukunun ilke ve kuralları karşısındaki durumu aslında oldukça kapsamlı ve hassas bir incelemeyi gerektiren önemli bir konu. Bu çalışmada konuyu gerektirdiği ölçekte ele alamayacak olsam da kavramsal çerçeveyi belirlemeye ve yapay zekâ teknolojileriyle veri koruma hukuku ilişkisinin boyutlarını ortaya koymaya çalışacağım.