Teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak yapay zekâ ve yapay zekalı varlıklar alanında da büyük ve önemli ilerlemeler kaydedilmekte. Öyle ki her gün yapay zekâ algoritmaları yenilenip geliştirilmekte, bu konuda deneyler yapılmakta ve birçok deney de başarıya ulaşmakta. Bu çalışmaların esas nedeni yapay zekaların, aşağıda açıklayacağım avantajlarından dolayı başta bilişim, internet ve elektronik olmak üzere birbirinden farklı birçok alanda kullanılmak istenmesi. Kaldı ki mevcut durumda dahi ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi esnasında yapay zekâ algoritmalarından yoğun bir biçimde faydalanıldığı görülmekte. Günümüzde gelişmiş ülkelerin bu teknolojiye büyük miktarda yatırım yaptığı bilinmekte ve esasen bu husus tek başına yapay zekâ teknolojisinin önemini gözler önüne sermeye yeterli olmakta. Yapay zekanın hayatımıza bu denli girmiş olması ile beraber, konuya duyulan merak da aynı oranda artmış durumda. En büyük merak konularından biri ise yapay zekaların hukuk alanına nasıl etki edeceği. Zira hali hazırda kullanılan ve gelecekte ulaşılacağı planlanan yapay zekâ teknolojisinin hukuk enstrümanları ile düzenlenmesi gerekli ve zorunlu bir ihtiyaç. Bu yazımda yapay zekâ teknolojisinin ve özellikle yapay zekalı robotların ve muhakeme yeteneğine sahip olacak varlıkların hukuki statüleri, kişilikleri, bir hukuka aykırılığa veya suça konu olmaları halinde hukuki veya cezai sorumlulukları ile kendi aralarında geçerli olabilecek kuralların olup olamayacağı hususlarının, yasal düzenlemelere konu olması gerekliliğini tartışmaya çalışacağım. Söz konusu düzenlemeler yapılırken hangi ölçütlerin esas alınması gerektiği ve bu düzenlemelerin nasıl ve ne şekilde gerçekleştirileceği noktasındaki görüşlerimi belirteceğim. Son olarak da bu konuda mevcut düzenlemelerin bulunup bulunmadığından bahsedeceğim. Yapay zekâ teknolojisinin yaratabileceği mahremiyet ve gizlilik açıkları karşısında hukuk düzeninin yaklaşımı ve yapılması gereken düzenlemeler İnsanlık var olduğu tarihten bu yana ihtiyaçlarına cevap verecek ve hayatını kolaylaştırıp kendisine yardım edecek araçların yapımı için uğraşmıştır. Bu araçların yapımı için bilgi, yetenek ve deneyime gereksinim vardır.

CategoryUncategorized