Bilgi çağını yaşadığımız 21. yüzyılda teknolojiye bağımlı bir haldeyiz. Yaşamın her alanını dijitalleştiriyoruz. Bankacılıktan ticarete, habercilikten iletişime, iş hayatından sosyal hayata kadar her şeyin önüne “e” harfini koyar olduk. Teknolojinin yardımı ile yaşamımız ne kadar kolaylaşıyor gibi görünse de, madalyonun öteki yüzünde banka hesaplarımıza girilmesi, e-postlarımızın ele geçirilmesi, kişisel bilgilerimizin çalınması gibi bilişim suçu olarak tabir ettiğimiz istenmeyen ve bize zarar veren olaylara da maruz kalmaya başladık. Dijital dünya sınırlarımızı zorlarken suçu aydınlatabilecek bilgiyi de yine dijital ortamlardan elde etmek zorundayız. Hal böyle olunca, dijital ortamlardan delil tespit etmek, kıldan DNA tespit etmek gibi uzmanlık gerektiren bir konu oldu. Adli Bilişim (Computer / Cyber Forensic) olarak adlandırdığımız bu uzmanlık alanı artık Adli Bilimler çatısı altında ayrı bir disiplin ve uzmanlık alanı olarak kendini göstermeye başlamış durumda. Bu makalede adli bilişimin tüm yönlerini teknik detaylara çok fazla girmeden, hukukçuların anlayacağı bir dil ile anlatmaya çalışacağım. İlk önce dijital delil kavramı ve dijital delilin bütünlüğünü ve sağladığımız veri özet değeri kavramlarını anlattıktan sonra, adli bilişimin temel ilkelerine ve süreçlerine detaylı olarak değineceğim.