Yapay zeka uygulamaları günlük hayatımızda ve iş süreçlerimizde ye almaya başlayan bir teknoloji haline gelmiştir. Veriden beslenmesi dolayısıyla veri koruması ve yapay zeka zorunlu bir ilişki içerisindedir. Yapay zeka uygulamalarındaki artış göz önünde bulundurulduğunda kişisel veri içeren veri kümeleri değerli bir kaynak haline gelmiştir. Algoritmik karar sistemleri de yapay zeka teknolojisinin uygulama alanlarından biridir. Sağlık, eğitim, reklamcılık ve farklı pek çok sektörde kullanılmaya başlanmıştır. Çeşitli iş kollarında süreçlerin hızlandırılması ve hata oranının en aza indirilmesi amacıyla tercih edilmektedir. Hem özel sektör hem de kamu paydaşları algoritmik karar sistemleri sayesinde iş geliştirme, verimlilik ve üretkenlik bakımından olumlu bir dönüşüm içerisindedir. Ancak bu dönüşümün barındırdığı riskler de tespit edilmelidir. Özellikle kişisel verilerin korunması ve güvenliği bakımından alınması gereken önlemler, algoritmik karar verme sistemlerinin tasarım aşamasında değerlendirilmelidir.