Suç teorisinin gelişiminde önemli bir aşamayı hukuka aykırılık ile kusurluluğunun ayrılması oluşturur. Bu durum haksızlık ve kusur ile doğrudan bağlantılıdır. Bu bağ, hukuka uygunluk nedenleri ve kusurluluğu etkileyen haller ile de organik bir bağ oluşturur. Bu önemli ayrım yapıldıktan sonra kusurluluğu etkileyen haller içinde mazeret nedenleri tanımlanmıştır. Mazeret nedenlerinin kusurluluğu etkileyen diğer hallerden farklı olduğu anlaşılmıştır. Bu ayrımlar Kıta Avrupası Hukuk Sistemi ile Anglosakson hukuk sisteminin karşılaştırılması açısından da önemli bir çıkış noktası oluşturur. Makalemizde hem bu ayrımların ortaya çıkışındaki tarihsel süreç, hem bunların gerekçeleri hem de sonuçları, karşılaştırmalı hukuk perspektifinden ele alınmıştır. Böylelikle bu iki büyük hukuk sisteminin ve özellikle Alman ceza hukuku ile Türk ceza hukukunun da karşılaştırılması denemesine girişilmiştir.