Avrupa Birliği Veri Koruma Reformu, 27 Nisan 2016 tarihinde kabul edilen iki düzenleme ile gerçekleşti. Bu düzenlemelerden ilki, dünya çapında büyük etki yaratmış; birçok çalışmaya, işleme, görüşe ve karara konu olmuş ve büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. İkinci düzenleme ise kendine çok fazla tartışma ve çalışma alanı bulamamış, gösterilen ilgiyi “akran”ına kaptırmış ve ilk düzenlemenin gölge-sinde kalmıştır. Bu düzenlemelerden ilki, henüz ismi dahi söylenmeden hemen akla gelmektedir: Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü. Ancak ikinci düzenleme tabir-i caizse unutulmuştur: 2016/680 sayılı Direktif. Makalemizin odak noktasında yer alan bu “unutulan” düzenleme, kolluk ve cezai yargılama alanında kişisel verilerin korunmasını düzenler. Bu çalışmayla hedeflenen, Direktifin kapsamlı ve karşılaştırmalı analizinin okuyucuya sunularak, düzenlediği önemli konuların açığa kavuşturulmasıdır. Makalenin tamamı için bkz: https://www.jurix.com.tr/article/20625’dir