Kripto para birimleri ve en bilinen örneği Bitcoin, Blok-zincir teknolojisinin (Blokchain) ilk ürünü olarak kabul edilmekte ve geleneksel ticarete ve günümüzde kabul gören para kavramına radikal değişikler vadetmektedir. Kripto paranın bu etkisi karşısında hükümetlerin birbirinden farklı tutumlar izlediği görülmektedir. Gelişmiş ülkeler, kripto paraları bir malvarlığı değeri olarak kabul etmekte ve vergilendirmekte iken, kimi ülkelerin de kullanımını yasaklama yoluna gittiği bilinmektedir. Konuda yapılan yasaklama ve vergilendirme çalışmalarına karşılık, henüz ulusal ve uluslararası alanda kripto paraları düzenleyen hukuki bir araç bulunmamaktadır. Çalışmamızda ilk olarak para ve kripto para kavramları incelenmiş, sonrasında ise bu alandaki ulusal ve uluslararası gelişmelere yer verilmiştir. Çalışmamızın ikinci ve son bölümünde ise kripto paralar Türk Ceza Kanunu’ndaki hükümler bakımından değerlendirilmiş ve özellikle kripto paraların, hırsızlık suçunun konusunu oluşturup oluşturmayacağı sorunu üzerinde durulmuştur. Crypto currencies and its most well-known example, Bitcoin, are considered to be the first layer of the Blokchain technology and offer radical changes to traditional trade and to the notion of currency today. It is seen that governments follow different attitudes towards this effect of crypto currencies. While the developed countries accept and tax the crypto currency as an asset, some countries try to ban the use of it. In spite of the prohibition and taxation activities on the subject, there is not yet a legal instrument regulating crypto currencies at national and international level. In this study, firstly the concepts of currencies and crypto currency are examined and then national and international developments in this field are discussed. In the second part of our study, crypto currencies are evaluated in terms of the provisions of the Turkish Penal Code and especially the question of whether the crypto currency would constitute the subject of theft crime is emphasized.