“Daha İyi Yargı Derneği” için kaleme aldığımız Sosyal Medya Yasa Tasarısı hakkındaki görüşümüze bu yazıda yer vermekteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”1; sosyal ağ sağlayıcılarına ilişkin tanımlama yapılmasını, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurtdışı merkezli sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye’de temsilcilik açmasını, temsilcilik açma yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına ilk aşamada on milyon Türk Lirası, devamında otuz milyon Türk Lirası, reklam yasağı, internet bant genişliğinin yüzde doksana varan oranda daraltılması gibi yaptırımların getirilmesini öngörmektedir. Temel olarak sosyal medya üzerinde etkiler doğuracak değişiklik teklifi, önemli bir süredir konuşulmaktadır. Bu amaçla ilk olarak; 7244 sayılı Torba Yasa Tasarısı’nda benzer yöndeki değişikliklere ilişkin teklif sunulmuş, bu teklif kamuoyunda “Whatsapp Yasası” olarak anılmış ve büyük ölçüde tepki toplamış, teklif sonrasında tasarıdan çıkarılmıştır. Devamında kamuoyuna “Sosyal Medya Etik Kuralları” adı altında on iki kural açıklanmıştır. 21.07.2020 tarihinde ise yeni bir tasarı TBMM Başkanlığı’na sunulmuş ve TBMM Adalet Komisyonu tarafından 24.07.2020 tarihinde kabul edilerek Meclis gündemine gelmiştir.