Ceza Hukuku Genel Hükümler kitabı yazmak sanılanın aksine bir sürü bilgiyi belli bir sıra dahilinde aktarmak ve açıklamaktan ibaret değil. Yazılan her bir bilgi ceza hukukunu algılayışınıza ve kavrayışınıza ilişkin bir bütünün parçası olmak zorunda olduğu için, her bir bilgi kırıntısının çok iyi kurgulanarak ve bütünün içindeki yeri ve anlamı dikkatlice belirlenerek yazılması gerekiyor. Bu nedenle de ciddi bir zamanı, emeği ve ekip çalışmasını gerektiriyor. Zira her adımda işlediğiniz bilginin yeri, anlamı ve işlevi hakkında karşılıklı tartışma ortamı olmaksızın, bütüncül bir sistem oluşturma çabasında ilerlemeniz mümkün değil.

CategoryKitap