Kripto para birimleri ve en bilinen örneği Bitcoin, Blok-zincir teknolojisinin (Blokchain) ilk ürünü olarak kabul edilmekte ve geleneksel ticarete ve günümüzde kabul gören para kavramına radikal değişikler vadetmektedir. Kripto paranın bu etkisi karşısında hükümetlerin birbirinden farklı tutumlar izlediği görülmektedir. Gelişmiş ülkeler, kripto paraları bir malvarlığı değeri olarak kabul etmekte ve vergilendirmekte iken, kimi ülkelerin de…

Avrupa Birliği Veri Koruma Reformu, 27 Nisan 2016 tarihinde kabul edilen iki düzenleme ile gerçekleşti. Bu düzenlemelerden ilki, dünya çapında büyük etki yaratmış; birçok çalışmaya, işleme, görüşe ve karara konu olmuş ve büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. İkinci düzenleme ise kendine çok fazla tartışma ve çalışma alanı bulamamış, gösterilen ilgiyi “akran”ına kaptırmış ve ilk düzenlemenin gölge-sinde…

Kişisel veri, sınırları tam çizilemeyen bir kavramdır. Uluslararası ve ulusal düzenlemelerde, “belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilginin” kişisel veri olduğu kabul edilir. Başka bir deyişle bir kişiyi be-lirlemeye yarayan aklımıza gelebilecek her türlü bilgi, o kişinin kişisel verisidir 1. İnsanın, insan olarak evrendeki yerini alması ve toplumdaki konumu, insana…

Yapay zeka uygulamaları günlük hayatımızda ve iş süreçlerimizde ye almaya başlayan bir teknoloji haline gelmiştir. Veriden beslenmesi dolayısıyla veri koruması ve yapay zeka zorunlu bir ilişki içerisindedir. Yapay zeka uygulamalarındaki artış göz önünde bulundurulduğunda kişisel veri içeren veri kümeleri değerli bir kaynak haline gelmiştir. Algoritmik karar sistemleri de yapay zeka teknolojisinin uygulama alanlarından biridir. Sağlık,…

Bu çalışmada, organ ticareti ve organ nakli hakkında çıkarılmış olan en önemli belgelerden biri olan “İstanbul Deklerasyonu’nun” 2018 yılında revize edilen hali karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

Para denildiğinde ilk aklımıza gelen madeni paralar veya banknot halinde bulunan elle tutulur, gözle görülür fiziksel varlığı olan paralardır. Peki, paranın somut bir gerçekliğinin olması şart mıdır? Teknolojinin muazzam gelişimi akıllara bir süreden beri bizlere bu soruları da beraberinde sordurmakta. Çünkü hayatımızın her alanında büyük rol oynayan, değişimler meydana getiren teknolojinin; parayı, ekonomiyi, dolayısıyla da…

Avrupa Veri Koruma Kurulu (The European Data Protection Board /EDPB) Korona Virüsü (COVID-19) pandemisi esnasına özellikle kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, istihdam için gerekli verilerin işlenmesi vb. konularda önemli bir açıklamada bulundu. Bence son derece yerinde ve hukuka uygun bir görüş. Ülkemiz açısından da son günlerde özellikle kişisel sağlık verilerinin işlenmesi hakkındaki sorulara yanıt olabilecek nitelikte….

Küçüklüğümden beri en büyük merakım uzay yolculukları ve bununla bağlantılı olarak bilim kurgu romanları ve hikâyeleri oldu. Bu ilgimin çalışma alanlarımı ve kariyerimi doğrudan etkilediğini söylemem sanırım yanlış olmaz. Beni önce bilişim hukuku, sonrasında yapay zekâlar alanında çalışmaya iten tamamen bu meraktır. Bu alanlara ilişkin yazılanları okumak ve bunlara kafa yormak benim için çalışmanın ötesinde…

Bilgi çağını yaşadığımız 21. yüzyılda teknolojiye bağımlı bir haldeyiz. Yaşamın her alanını dijitalleştiriyoruz. Bankacılıktan ticarete, habercilikten iletişime, iş hayatından sosyal hayata kadar her şeyin önüne “e” harfini koyar olduk. Teknolojinin yardımı ile yaşamımız ne kadar kolaylaşıyor gibi görünse de, madalyonun öteki yüzünde banka hesaplarımıza girilmesi, e-postlarımızın ele geçirilmesi, kişisel bilgilerimizin çalınması gibi bilişim suçu olarak…

Bu makalenin konusunu karşılaştırmalı hukuk bağlamında Birleşik Krallık (İngiltere) hukukunda bilişim suçlarına ilişkin mevzuat ve bunun uygulanması oluşturmaktadır. Bu amaçla Birleşik Krallık’ta bu alanı düzenleyen temel yasalar ve bu yasalarda yer alan suç tipleri incelenmiştir. Bunun yanı sıra uygulamayı göstermek için belli bazı davalardaki savcılığın suçlaması, savunma avukatlarının savunmaları ve yargı makamlarının verdiği kararlar incelenmiştir….

Page 1 of 231 2 3 23
logo-footer