Bu çalışma ile objektif isnadiyet öğretisi açıklanmaya çalışılmıştır. Objektif isnadi-yet öğretisi; neticenin failin bir eseri…

4 Ocak 2021 sabahı uyanıp cep telefonlarımızı elimize aldığımızda “WhatsApp” tarafından telefonlarımızda sözleşme değişikliğine gidileceğine…

Toplumsal hayatta çok hızlı bir şekilde yer eden elektronik belgelerin hukuki niteliği uzun zamandır kanun…

Hukukun uygulanmasıyla görevli olan yargı makamları, biraz daha ileri giderek henüz yürürlüğe girmemiş olan hukuki…

Kişisel verilerin Türkiye’den yabancı bir ülkeye aktarılması gün geçtikçe daha büyük bir sorun haline gelmektedir….

Dijitalleşen dünyamıza 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu düzenlemeleri yeterli…

Bu çalışma ile ceza hukukundaki en tartışmalı konulardan biri olan “hata” açıklanmaya çalışılmıştır. Hataya dair…

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 Nisan 2016’da yürürlüğe girmesinden beri, kişisel…

Son zamanlarda toplum gündemini meşgul eden en önemli gelişmelerden birini, 5275 sayılı “Ceza ve Güvenlik…

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinin peşi sıra…

Kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak bilinen, sosyal medyaya yönelik düzenlemeler getiren ve 5651 sayılı İnternet Yasası’nda…

“Daha İyi Yargı Derneği” için kaleme aldığımız Sosyal Medya Yasa Tasarısı hakkındaki görüşümüze bu yazıda…

Günümüzde ister bilişim suçu olsun, ister klasik suçlar olsun bilişim sistemlerinin kullanılmadığı ya da suçun…

Kişisel veriler kavramı, konuya ilişkin bütün ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerde benzer şekilde ifade bulmuş;…

Hukuka aykırı yöntemler kullanılarak elde edilen ve kişisel veri içeren bilgi ve belgelerin yargı makamları…

“Kendisi hukuka uygun zeminde bulunmayanın, başkasını hukuksuzlukla suçlamaya hakkı yoktur.” İnternet sınırsız bir bilgi kaynağı…

Page 1 of 61 2 3 6