Yapay zeka uygulamaları günlük hayatımızda ve iş süreçlerimizde ye almaya başlayan bir teknoloji haline gelmiştir. Veriden beslenmesi dolayısıyla veri koruması ve yapay zeka zorunlu bir ilişki içerisindedir. Yapay zeka uygulamalarındaki artış göz önünde bulundurulduğunda kişisel veri içeren veri kümeleri değerli bir kaynak haline gelmiştir. Algoritmik karar sistemleri de yapay zeka teknolojisinin uygulama alanlarından biridir. Sağlık,…

Para denildiğinde ilk aklımıza gelen madeni paralar veya banknot halinde bulunan elle tutulur, gözle görülür fiziksel varlığı olan paralardır. Peki, paranın somut bir gerçekliğinin olması şart mıdır? Teknolojinin muazzam gelişimi akıllara bir süreden beri bizlere bu soruları da beraberinde sordurmakta. Çünkü hayatımızın her alanında büyük rol oynayan, değişimler meydana getiren teknolojinin; parayı, ekonomiyi, dolayısıyla da…

Küçüklüğümden beri en büyük merakım uzay yolculukları ve bununla bağlantılı olarak bilim kurgu romanları ve hikâyeleri oldu. Bu ilgimin çalışma alanlarımı ve kariyerimi doğrudan etkilediğini söylemem sanırım yanlış olmaz. Beni önce bilişim hukuku, sonrasında yapay zekâlar alanında çalışmaya iten tamamen bu meraktır. Bu alanlara ilişkin yazılanları okumak ve bunlara kafa yormak benim için çalışmanın ötesinde…

Bilgi çağını yaşadığımız 21. yüzyılda teknolojiye bağımlı bir haldeyiz. Yaşamın her alanını dijitalleştiriyoruz. Bankacılıktan ticarete, habercilikten iletişime, iş hayatından sosyal hayata kadar her şeyin önüne “e” harfini koyar olduk. Teknolojinin yardımı ile yaşamımız ne kadar kolaylaşıyor gibi görünse de, madalyonun öteki yüzünde banka hesaplarımıza girilmesi, e-postlarımızın ele geçirilmesi, kişisel bilgilerimizin çalınması gibi bilişim suçu olarak…

Bu makalenin konusunu karşılaştırmalı hukuk bağlamında Birleşik Krallık (İngiltere) hukukunda bilişim suçlarına ilişkin mevzuat ve bunun uygulanması oluşturmaktadır. Bu amaçla Birleşik Krallık’ta bu alanı düzenleyen temel yasalar ve bu yasalarda yer alan suç tipleri incelenmiştir. Bunun yanı sıra uygulamayı göstermek için belli bazı davalardaki savcılığın suçlaması, savunma avukatlarının savunmaları ve yargı makamlarının verdiği kararlar incelenmiştir….

Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin tüm veriler olarak tanımlanabilecek kişisel verilerin korunması, insan haklarından olan özel hayat ve aile hayatına saygı hakkı bakımından önem arz eder. Kişisel verilerin korunması konusu günümüzde gittikçe önem kazanmakta, hem bireyler günlük yaşamlarında bu konuda pek çok yakınmada bulunmakta hem de konu üst düzey yargı organlarının hukuksal tavır…

Kişisel verilerin önemi, teknolojilerinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşmasıyla daha iyi anlaşılmıştır. Zira az sayıdaki kişi ya da kurumun elinde yazılı halde dosyalanmış bilgiler internetin yaygınlaşması sonucunda hukuka uygun ya da aykırı olarak ilgili ilgisiz herkesin erişimine açılmıştır. Özellikle “hassas veri” olarak nitelendirilen sağlık bilgilerinin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, işlenmesi veya paylaşılması ayrımcılık başta olmak…

Hemen hemen her gün birçoğumuz sosyal medyada; fotoğraf, video ya da gittiğimiz veya gideceğimiz yerlerin bilgisini paylaşıyoruz. Bankalarda hesap açıyoruz, hesabımızdan para çekiyoruz. Bir sağlık sorunumuz olduğunda muayene olmak için hastaneye gidiyoruz. Psikiyatriste gidiyoruz, bütün hayatımızı anlatıyoruz ve bazen ses kaydımız alınıyor. Plastik cerraha gidiyoruz, burnumuzu ya da göğsümüzü yaptırıyoruz ve tüm bunların fotoğrafları çekiliyor….