Teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak yapay zekâ ve yapay zekalı varlıklar alanında da büyük ve önemli ilerlemeler kaydedilmekte. Öyle ki her gün yapay zekâ algoritmaları yenilenip geliştirilmekte, bu konuda deneyler yapılmakta ve birçok deney de başarıya ulaşmakta. Bu çalışmaların esas nedeni yapay zekaların, aşağıda açıklayacağım avantajlarından dolayı başta bilişim, internet ve elektronik olmak üzere birbirinden…

Bireylerin temel hak ve hürriyetlerini ilgilendirilen kişisel veriler hakkında zaman içinde farkındalık oluşmuş ve bu çerçevede ulusal ve ulusüstü düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede kabul edilmiş en geniş kapsamlı ve en güncel düzenleme 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğüdür (Tüzük ya da GDPR). 95/46/EC sayılı Direktif bilişim teknolojilerinin günümüzdeki kadar gelişmiş olmadığı bir dönemde…

Bu yazının konusunu Kurul’un, 10 Mayıs 2019 tarihinde yayınlamış olduğu, 2019/104 K. sayılı ve 11.04.2019 tarihli “Facebook kararı” oluşturmaktadır. Kurul’un kararına konu veri ihlali, kamuoyuna yansıyan ve “Fotoğraf API” olarak adlandırılan 13 Eylül-25 Eylül 2018 tarihleri arasında bazı üçüncü taraf uygulamalarının on iki gün boyunca yetkisini aşan düzeyde, Facebook üzerinden fotoğraflara erişmiş olabileceği iddiasına dayanmaktadır….

Kişisel verilerin korunması alanında yapılan düzenlemeler ve yaşanan gelişmeler, bu alanın gün geçtikçe daha çok hayatımıza girmesine sebep olmuştur. Konuyla ilgili her gün yeni bir yargılama süreci başlamakta, yargı mercileri tarafından karar verilmekte veya yeni bir tartışma konusu doğmakta. Bu durum hem kişisel verilerin korunması hukukunun gelişmesine ve hukukçular tarafından uygulanabilirliğinin artmasına hem de toplumun…

Page 1 of 21 2