Dülger Hukuk Bürosu olarak bireysel girişimcilere, uluslararası finansal kuruluşlar ve şirketlere hukuki yönden destek sağlamaktayız. Büromuzun, ulusal ve uluslararası düzeyde karmaşık yapıdaki Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku düzenlemeleri hususunda uyum ve tutarlılığı sağlamak adına bilgi ve deneyim sahibi olduğunu belirtmek isteriz.

Özellikle, Türkiye’de endüstriyel ve ticari alanlarda yatırım yapmak isteyen yerel ve uluslararası şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Gerekli görüldüğünde, şirket kuruluşundan başlayarak, şirketin var olduğu süre içinde yatırımlarının operasyon ve gelişim aşamaları dahil Büromuz tarafından temsil imkânı da bulunmaktadır.

Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarının her aşamasında Serbest Ticari Bölgeler, Organize Sanayi Bölgesi, yeni oluşturulacak sanayi bölgeleri dahil olmak üzere temsil etmekteyiz.

Çalışma Alanlarımızı Şu Şekilde Sıralayabiliriz;

Şirketler Hukuku,

Ulusal ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu,

Şirket Genel Kurulu,

Bağlantılı ofis veya şube kuruluşu,

Haksız Rekabet, Rekabet Hukuku,

Tüketicinin Korunması Hukuku,

Birleşme, Devralma, Bölünme,

Ortak Teşebbüsler,

Esas Sermaye Artırımı ve Azaltılması,

Hisselerin geri satın alınması, hisselerin rehnedilmesi,

Şirket alım ve satışları,

Durum Tespiti ve Değerleme Raporlamaları (Due Diligence)