Günümüz teknolojisinin geldiği son nokta olan yapay zeka ve yapay zekalı varlıklar alanında faaliyetlerimiz yoğunlaşmaktadır. Yapay zekaların mevcut durumu ve bu zekaların geleceği hakkında olası senaryolar başlıca ilgi alanlarımızdır. Özellikle bu teknolojinin gelişmesiyle beraber ortaya çıkacak yapay zeka algoritmalarıyla donatılmış varlıkların hukuk düzlemine yansımasının nasıl olacağı ciddi bir tartışma konusudur. Yapay zekalı varlıkların hukuki statüleri, kişilikleri, bir hukuka aykırılığa ve suça konu olmaları halinde hukuki ve cezai sorumlulukları ile kendi aralarında geçerli olabilecek hukuk kurallarının olup olamayacağı hususlarının tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu soruların cevaplarının belirlenmesinin ve yasal düzenlemelere konu olmasının yakın zamanda zorunlu bir ihtiyaç haline geleceğini öngörmekteyiz. Bu sebeple konuyla ilgili derinlemesine araştırma yapmakta ve akademik çalışmalar yürütmekteyiz. Ayrıca yapay zeka alanına duyduğumuz ilgi ve merak sebebiyle konuyla ilgili etkinlik ve eğitimlere düzenli olarak katılım gerçekleştirmekteyiz. Böylelikle hem yeni gelişmelerden haberdar olmakta ve yeni bilgiler edinmekte; hem de kendi bildiklerimiz ve öngörülerimizi paylaşmaktayız.